Mar
09
2007

Zomertijd?

Zomertijd bedreigt Amerikaanse pc’s
Hier in Nederland gaat de zomertijd al sinds jaren in op de laatste zondag van maart. Dat levert niet of nauwelijks computerproblemen op – zo past Windows de computer klok automatisch aan. Maar voor de Verenigde Staten ligt het wat moeilijker. Hoewel zomertijd daar ook al bijna negentig jaar ingevoerd is, zou 2007 weleens voor problemen kunnen gaan zorgen…
Want dit jaar is de ingangsdatum van de zomertijd namelijk vervroegd, van de eerste zondag in april naar de tweede zondag in maart. Dat is het gevolg van een recentelijk aangenomen wet in het kader van milieu en energiebesparing. Software die werkt met geautomatiseerde kalenders, of bijvoorbeeld software waarmee je makkelijk al je afspraken bijhoudt, zouden hierdoor van slag kunnen zijn. Gelukkig spelen veel bedrijven hier tijdig op in. Zo heeft Windows de nieuwe zomertijd alvast ingebakken in Windows Vista en in Office 2007.
Of er heel veel problemen gaan optreden valt overigens te bezien; zo viel de misère die destijds de millennium bug (je weet wel, toen we van 1999 naar 2000 gingen) met zich meebracht ook wel mee.

Sinds 1916 kent Nederland de zomertijd. Na de Tweede Wereldoorlog is die afgeschaft. In 1977 is opnieuw de zomertijd ingesteld. In 1977 heerste er een energiecrisis. Dat was de reden om de zomertijd opnieuw in te voeren. Het bleef dan ‘s avonds langer licht en zo spaarde je energie, dacht men.
Written by in: All the other shit |

No Comments

Comments are closed.

RSS feed for comments on this post.


Powered by WordPress Farry 2007.